Ценности

Ценностите лежат в сърцето на нашето общество, защото определят кои сме, как работим и в какво вярваме. Основните ценности показват как действаме, как очакваме да се отнасят с нас като част от семейството на Power Of Bulgaria и поставят основите на решенията, които взимаме.

Вдъхновяване

Крайната цел на Power of Bulgaria е „да изгради по-добър свят чрез бизнес”. За да постигне това, нашето семейство цели да достигне до хората и да ги вдъхнови посредством тяхната собствена сила и силата на предприемаческите принципи. Искаме да окуражим хората да поемат контрола върху съдбите си, защото знаем, че когато хората направят това, те оживяват. Затова резултатът от нашите действия и начинът, по който се постига той, трябва да е вдъхновяващ.

Вяра

Ние вярваме, че светът може да бъде по-добро място чрез възникването на „красиви” компании, които създават както социален, така и финансов капитал. Вярваме, че бизнесът може да намери и внедри решения на световни проблеми като едновременно бъде устойчив и отговорен.

Сила

С голяма сила идва голяма отговорност. Разбираме, че изграждаме невероятно силно общество от млади хора на промяната и приветстваме и приемаме голямата отговорност, която идва с това.

Отношения

Нашето общество зависи от здрави и стабилни връзки помежду ни, с нашите партньори и хората, с които контактуваме. Изграждаме и отглеждаме силни взаимоотношения, които са от взаимна полза. Стремим се да разберем хората, с които работим, така че да предчувстваме техните нужди и да им помогнем безусловно. Всеки в нашето общество допринася за качеството на връзките, които се създават и сме ангажирани да отдадем достатъчно време, което да прекараме заедно.

Социална отговорност

Да бъдем социално отговорни е съществено за това, което правим. Ние целим да допринесем положително към хората, с които работим. Устремени сме да оставим силен и дългосрочен отпечатък, където и да отидем. Като общество от „красиви” бизнеси сме решени да намалим максимално влиянието на дейността ни като съхраняваме ресурси, намаляваме отпадъците и емисиите си, както и да се борим със замърсяването на природата, което води до неизлечими вреди за обществото.

Хора

POB значи добри хора. Ние сме успешни професионалисти, които работят заедно за създаването и разпространяването на глобално знание. Целим да съберем най-добрия възможен набор от хора, които да ни помогнат в изпълнението на мисията ни, които да се отнасят с уважение и респект един към друг, както и да си помагат. Създаваме култура, която насърчава личното и обществено развитие и която насърчава успеха.

Менторство

Целим да насърчаваме хората в нашето общество, а не да им казваме какво да правят. Промотираме взаимопомощ, учене и споделяне на идеите, които семейството ни развива и които достигат до хората и им помагат да развият и използват собствената си сила и предприемаческите принципи. Подготвили сме структуриран подход за разпознаване на иновативни идеи, изпробването им и разпространението им. Насърчаваме нашето семейство постоянно да предизвиква установените практики и норми и да се развива непрекъснато.

Финансова отговорност

Друга голяма амбиция на POB е да създаде финансово-динамични „красиви” бизнеси. Целта е да покажем на света чрез пример, че социално отговорният бизнес, воден от ценности е най-добрият бизнес. Очакваме да получим справедлива награда за действията си и целта ни е тройна печалба (финансова, социална и екологична). Ние прецизно следим собствените си разходи и ясно и точно показваме финансовия си резултат.

Честност

Горди сме от репутацията, която изграждаме и осъзнаваме, че тази ценност е основна за успеха ни. От нас зависи да вършим правилните неща. Изграждаме доверие и действаме почтено. Действаме спрямо кода на честта и всички местни правила и регулации. Поощряваме култура на прозрачност и отговорност. Обръщаме внимание на всички нарушения и оплаквания и действаме съобразно.