POY #1: CHINA

Първата конференция в Пекин, проведена в олимпийската кула в града, на която 15 предприемачи от Китай и 15 от Европа и Азия положиха началото на POY.

Leave a Comment